Zapoznaj się z naszą ofertą

Oferujemy:

• międzynarodowe i krajowe przewozy ładunków częściowych,
• międzynarodowe i krajowe przewozy całopojazdowe,
• obsługa przesyłek ekspresowych,
• przewóz towarów niebezpiecznych ADR
• przewóz towarów ponadgabarytowych,

 

 

 

Zapewniamy:

• terminowość dostaw
•  szybką reakcję na potrzeby klienta
•  doradztwo spedycyjne
• opiekę wykwalifikowanego spedytora,
• obsługę w języku polskim, angielskim
i niemieckim

Bezpieczeństwo:

• uzyskaliśmy pozwolenie AEO otrzymując status upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony (AEOS). Oznacza to, że spełniamy odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony w obszarach odnoszących się do procesów logistycznych, kontroli dostępu, a także procesów związanych z postępowaniem z określonymi rodzajami towarów.
• posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora i przewoźnika drogowego na sumę gwarancyjną 300.000 EUR na każde zdarzenie dla szkód powstałych podczas transportu i spedycji,
• oferujemy dodatkowe ubezpieczenie Cargo (ubezpieczenie mienia w transporcie gwarantujące, że towar będzie chroniony do pełnej wartości sumy ubezpieczenia),
• przy odbiorze towaru sprawdzamy dokumentację towaru pod względem kompletności oraz zgodności ze stanem faktycznym (ilość, waga i cechy towaru),
• w trakcie wykonywania przewozu, przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów łączności na bieżąco śledzimy drogę przesyłki,
• zapewniamy bezpieczeństwo na całej trasie przewozu, od momentu przyjęcia ładunku, aż do dostarczenia go do miejsca przeznaczenia

Przewozy realizujemy przy wykorzystaniu następujących typów pojazdów:

• samochody dostawcze o ładowności do 1500 kg
(8-10 europalet, zabudowa sztywna lub plandeka otwierana górą, bokiem i tyłem)
• samochody ciężarowe o ładowności do 3500 KG
(12-17 europalet, zabudowa sztywna lub plandeka otwierana górą, bokiem i tyłem)
• samochody ciężarowe o ładowności do 6000 kg
(15-21 europalet, zabudowa sztywna lub plandeka otwierana górą, bokiem i tyłem)
• naczepy 13,6m o ładowności do 25000 kg
(33 europalety, zabudowa sztywna lub plandeka otwierana górą, bokiem i tyłem)
• izotermy i chłodnie (ładowność od 1500 kg do 22000 kg)
• naczepy typu MEGA (wysokość przestrzeni ładunkowej 3 metry, 33 europalety, ładowność do 24000 kg)
• naczepy typu „coilmulde” (do przewozu blachy w kręgach, ładowność do 24000 kg)
• zestawy przestrzenne (38 europalet o ładowności od 6000 kg do 24000 kg)
• samochody z windą (ładowność od 1500 do 6000 kg)

Rodzaje przewożonych ładunków:

• towary różne, w tym podwyższonego ryzyka, w tym m.in.:
• sprzęt RTV, komputerowy i jego części składowe,
• sprzęt telekomunikacyjny, AGD, telefony komórkowe,
• opony, części zamienne i podzespoły samochodowe,
• materiały niebezpieczne ADR (z wyjątkiem klasy I)
• kawa, herbata, wyroby czekoladowe,
• wyroby alkoholowe i tytoniowe,
• leki i wyroby farmaceutyczne,
• motocykle